Poems / कविताए

ચશ્માં પહેરેલા ચ્હેરાથી મેં દુનિયાને જોઇ છે

ચશ્માં પહેરેલા ચ્હેરાથી મેં દુનિયાને જોઇ છે
નહીં કે આંખોનાં મહોરાથી મેં દુનિયાને જોઇ છે

ધબકારાની જેમ જ આંખો પાસે પટપટ થયા કરે
પાપણવાળા કેમેરાથી મેં દુનિયાને જોઇ છે

ચાર આંખનો અર્થ પ્રેમ છે એમ કહી તું રોકામા
તે મારાથી ને તારાથી મેં દુનિયાને જોઇ છે

બળતણરૂપે ધીમે ધીમે મરતો સુરજ આખો દી
કિરણોના લીરેલીરાથી મેં દુનિયાને જોઈ છે

તડકા મારા પગમા પડમાં, નથી જરૂરત, આઘો જા
કદી ન ખૂટતાં અંધારાથી મેં દુનિયાને જોઇ છે

કુલદીપ કારિયા

Advertisements

Leave a Reply